English
Deutsch
Nederlands
Deutsch
English
Nederlands

Pijn? Stress? Innerlijke onrust?
  Blijf er niet mee zitten, vind de juiste hulp...

Pain? Stress? Internal restlessness?
  Don't let it be, find the right help...

Schmerzen? Stress? Innere Unruhe?
  Ignorieren Sie es nicht, lassen Sie sich helfen...

Vandaag de dag staan we vaak onder druk, hebben we stress op het werk, eten we onregelmatig, hebben we angsten en hebben we voortdurend te maken met emoties en nieuwe situaties. Dit alles beïnvloedt ons welzijn en veroorzaakt problemen met ons lichaam.

ACUTREAT is dé praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde, acupunctuur en gezondheidspsychologie in Enschede en omstreken. Door de jarenlange ervaring met de succesvolle toepassing van deze disciplines kunt u erop vertrouwen dat u in goede handen bent voor de behandeling van uw klacht of probleem.

Hieronder leest u wat ik voor u kan betekenen.

Uw gezondheid in perfecte balans

Traditionele Chinese geneeskunde

Holistische benadering

In tegenstelling tot de westerse, reguliere geneeskunde, hanteert de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) een holistische benadering om gezondheidsproblemen tegen te gaan. Terwijl de conventionele geneeskunde zoekt naar individuele oorzaken en vaak alleen symptomen verlicht, probeert TCM de persoon als geheel te zien.

Volgens TCM worden pijn, vermoeidheid, onbalans en lusteloosheid veroorzaakt door een onbalans in de levensenergie (in het Chinees 'Qi' genoemd). Door de genezingsmethoden van TCM wordt deze levensenergie in haar oorspronkelijke stroom hersteld en wordt de oorzaak van het lijden weggenomen.

Samen met u zal ik de blokkades vinden die uw problemen veroorzaken en we zullen samenwerken om de balans van Qi te herstellen en te behouden voor de toekomst, zodat pijn, slaapstoornissen en dergelijke problemen niet meer voorkomen.

Wat is acupunctuur?

Kort gezegd is acupunctuur een behandelmethode waarbij een acupunctuurnaald in een specifiek punt in iemands lichaam wordt ingebracht om de stroom van de levensenergie Qi weer op gang te brengen.

De oorsprong van acupunctuur gaat ver terug. De methode werd ongeveer 2000 jaar geleden ontwikkeld en is sindsdien de centrale pijler van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). In TCM wordt de mens beschouwd als een geheel waarin de levensenergie Qi stroomt. Een mens wordt pas als gezond beschouwd als deze energie ongehinderd door het hele lichaam kan stromen. Door het gericht prikken van de naalden moet het evenwicht van de Qi en de vrije stroom ervan worden hersteld. De Qi stroomt door het lichaam langs bepaalde paden, de zogenaamde meridianen. Langs deze meridianen liggen de vele verschillende acupunctuurpunten, die door het inbrengen van de naalden verschillende invloeden hebben op de Qi. Het belangrijkste doel is om blokkades op te heffen. De stroom van Qi wordt versneld of vertraagd, afhankelijk van wat nodig is voor de individuele patiënt.

Behandelingsmogelijkheden

De TCM biedt oplossingen en verlichtingen voor veel verschillende problemen. De problemen waarvoor u bij ACUTREAT aan het juiste adres bent, zijn onder andere:

 • Pijn, bijvoorbeeld:
  • rugpijn
  • schouder- en nekpijn
  • hoofdpijn
  • migraine
 • Examenvrees
 • Slapeloosheid / Rusteloosheid
 • Lusteloosheid
 • Stress
 • Hooikoorts / Pollenallergie
 • Stoppen met roken

De juiste atmosfeer voor een effectieve behandeling

Mensen helpen, dáár gaat het om...

Sina Kostorz

... en dat is wat ik het liefst doe. Mijn naam is Sina Kostorz en na 15 jaar professioneel volleybal te hebben gespeeld in de Duitse Bundesliga heb ik besloten om me meer op mijn tweede passie te richten, namelijk de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Mijn achtergrond

Ik kwam voor het eerst in aanraking met acupunctuur vanwege milde schouderklachten, die niet ongewoon zijn bij volleybal. Ik was zo enthousiast over de methode, de behandeling, het snelle succes en de manier van werken van de Traditionele Chinese Geneeskunde dat ik me er verder in ben gaan verdiepen.

In 2011 ben ik begonnen met mijn studie Complementaire Geneeskunde en als gevolg daarvan heb ik mijn praktijksemester in Shanghai doorgebracht. Daar werkte ik in een Chinees ziekenhuis en behandelde dagelijks mensen met acupunctuur, waarbij ik mijn verblijf zelfs verlengde om meer te leren over de cultuur en de behandelingen middels acupunctuur. Kort daarna studeerde ik af en behaalde mijn bachelordiploma in Complementaire Geneeskunde met een specialisatie in traditionele Chinese geneeskunde.

Daarna heb ik verschillende opleidingen in acupunctuur gevolgd, bijvoorbeeld op het gebied van cupping of flossing en ook specialisaties van AcuVietnam op het gebied van acupunctuur volgens Tan. De afgelopen 5 jaar werkte ik in een praktijk voor TCM in Duitsland en het inspireert me elke dag opnieuw hoe effectief en succesvol TCM is en hoeveel mensen ermee geholpen kunnen worden. Sinds 2019 studeer ik Gezondheidspsychologie om nieuwe kennis te vergaren en dit te kunnen combineren met mijn huidige kennis van TCM. Hiermee hoop ik een nog beter holistisch beeld van een persoon te krijgen, om zodoende psychologische moeilijkheden bij de mens optimaal te kunnen begrijpen en behandelen.

Wat mijn ervaring u kan bieden

Vanwege mijn ruime ervaring in de professionele sport kan ik mensen met sportgerelateerde klachten goed begrijpen en helpen. Het jarenlang intensief trainen met persoonlijke coaches heeft me alle details van goede workouts geleerd en heeft me geleerd om blessures vroegtijdig te herkennen en te voorkomen. Omdat lichaam en geest een eenheid zijn (Yin en Yang) is het belangrijk om beide aspecten en hun invloed op elkaar volledig te doorgronden. Door mijn studie Gezondheidspsychologie kan ik deze verbinding uitstekend leggen en kan daardoor vanuit een holistische benadering klachten onderzoeken en een optimale behandeling voorstellen.

Ik spreek naast Nederlands ook Engels en Duits.

Neem contact op voor het maken van een afspraak zodat ik mijn kennis, ervaring en expertise kan inzetten om u te helpen.

Gezond zijn en blijven middels een holistische benadering

Tarieven

De onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2023.

  • Anamnese / Intake
  • We bespreken gezamenlijk de klachten en bepalen een optimaal behandelplan.
  • 60 minuten
  • € 88
  • Opvolgende behandelingen
  • Opvolgende behandelingen bestaan uit een voortgangsgesprek en, wanneer nodig, acupunctuur.
  • 40 minuten
  • € 48
  • Stoppen met roken
  • Acupunctuurbehandeling ter ondersteuning van het stoppen met roken.
  • Maximaal 3 sessies binnen 4 weken
  • € 99
  • Kinesiotapen
  • Wanneer noodzakelijk of gewenst ter ondersteuning van de behandeling.
  • Kleiner gebied (één gewricht) / Groter gebied (meerdere gewrichten)
  • € 6 / € 12
  • Studenten tot 27 jaar
  • Voor de intake en opvolgende behandelingen is er een studentenkorting.
  • Een geldige studentenkaart is noodzakelijk.
  • 20% korting

Contact & Afspraak

Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag over de informatie op deze website? Kom eenvoudig in contact door een e-mail te sturen naar info@acutreat.nl, een Whatsapp-bericht te sturen naar +31 6 23 24 10 08, of te bellen met ditzelfde nummer.

Behandelafspraken

Behandelafspraken vinden plaats van maandag tot en met vrijdag op de hieronder genoemde tijden. Op Nederlandse feestdagen is de praktijk gesloten.

Maandag:08:00 - 17:00
Dinsdag:08:00 - 17:00
Woensdag:08:00 - 17:00
Donderdag:11:00 - 20:00
Vrijdag:08:00 - 14:00
Zaterdag:Op aanvraag.
Zondag:Gesloten

Adres

De praktijk is gevestigd in Enschede met gratis parkeerplaatsen voor de deur. Vanwege de locatie buiten het centrum van Enschede is de praktijk ook goed te bereiken voor mensen uit bijvoorbeeld Oldenzaal, Hengelo, Almelo, Losser, Haaksbergen, Gronau, Ahaus, en Nordhorn.

Voortsweg 133-2
7523 CD Enschede
Nederland

E: info@acutreat.nl
T: +31 6 23 24 10 08

Oft geraten wir heutzutage unter Druck. Wir haben Stress im Beruf, essen unregelmäßig, haben Ängste und müssen ständig Emotionen und neue Situationen verarbeiten. All das beeinflusst unser Wohlbefinden und verursacht Probleme mit unserem Körper.

ACUTREAT ist die Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin, Akupunktur und Gesundheitspsychologie in Enschede und Umgebung. Dank jahrelanger Erfahrung in der erfolgreichen Anwendung dieser Disziplinen können Sie sicher sein, dass Sie bei der Bearbeitung Ihrer Beschwerde oder Ihres Problems in guten Händen sind.

Unten können Sie lesen, was ich für Sie tun kann.

Ihre Gesundheit in perfekter Balance

Traditionelle Chinesische Medizin

Ganzheitlichter Ansatz

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) verfolgt im Gegensatz zur westlichen Schulmedizin einen ganzheitlichen Ansatz, um gesundheitlichen Probleme entgegenzuwirken. Währen die Schulmedizin nach einzelnen Ursachen forscht und oft nur Symptome lindert, versucht die TCM den ganzen Menschen zu sehen.

Laut der TCM werden Schmerzen, Müdigkeit, Unausgeglichenheit und Antriebslosigkeit durch ein Ungleichgewicht der Lebensenergie (im Chinesischen 'Qi' genannt) ausgelöst. Durch die Heilmethoden der TCM wird diese Lebensenergie wieder in ihren ursprünglichen Fluss versetzt und dem Leid so die Ursache genommen.

Gemeinsam mit Ihnen finde ich diese Blockaden die Ihre Probleme auslösen. Wir arbeiten gemeinsam daran, das innere Gleichgewicht des Qis wiederherzustellen und für die Zukunft aufrechtzuerhalten, so dass Schmerzen, Schlafstörungen und ähnliche Probleme erst gar nicht mehr auftreten.

Was ist Akupunktur?

Kurz gesagt: Akupunktur ist eine Behandlungsmethode, bei welcher eine bestimmte Akupunkturnadel in einen dafür vorgesehenen Punkt in den Körper eines Menschen gestochen wird, um den Fluss der Lebensenergie Qi wieder anzuregen.

Die Entstehung der Akupunktur reicht weit zurück. Die Methode wurde vor etwa 2000 Jahren entwickelt und ist seit dem die zentrale Säule der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Der Mensch wird in der TCM als Ganzes betrachtet, in dem die Lebensenergie Qi fließt. Er zählt nur dann als gesund, wenn diese Energie ungehindert durch den gesamten Körper fließen kann. Durch das gezielte Stechen der Nadeln soll die Balance des Qi‘s und dessen freier Fluss wieder hergestellt werden. Das Qi fließt durch den Körper, entlang bestimmter Leitbahnen, den sogenannten Meridianen. An diesen liegen die vielen verschiedenen Akupunkturpunkte, die durch das Einstechen der Nadeln unterschiedliche Einflüsse auf das Qi bewirken. Das Hauptziel ist das Lösen der Blockaden. Der Fluss des Qi‘s wird beschleunigt oder verlangsamt, je nachdem was für den einzelnen Patienten vonnöten ist.

Behandlungsmöglichkeiten

TCM bietet Lösungen für viele verschiedene Beschwerden. Die Probleme, bei denen ACUTREAT die richtige Wahl ist, sind unter anderem:

 • Schmerz, zum Beispiel:
  • Rückenschmerzen
  • Schulter- und Nackenschmerzen
  • Kopfschmerzen
  • Migräne
 • Prüfungsangst
 • Schlaflosigkeit / Innere Unruhe
 • Antriebslosigkeit
 • Stress
 • Heuschnupfen / Pollenallergie
 • Raucherentwöhnung

Die richtige Atmosphäre für eine effektive Behandlung

Menschen helfen, darum geht es...

Sina Kostorz

... und das ist es, was ich am liebsten mache. Mein Name ist Sina Kostorz und nach 15 Jahren Profi-Volleyball in der Deutschen Bundesliga habe ich beschlossen, mich mehr auf meine zweite Leidenschaft, die Traditionelle Chinesische Medizin, zu konzentrieren.

Mein Hintergrund

Ich kam zum ersten Mal mit Akupunktur in Kontakt, weil ich leichte Schulterbeschwerden hatte, die beim Volleyball nicht ungewöhnlich sind. Ich war so begeistert von der Methode, der Behandlung, dem schnellen Erfolg und der Arbeitsweise der Traditionellen Chinesischen Medizin, dass ich mich weiter damit beschäftigte.

Mein Studium Komplementärmedizin begann ich in 2011 und verbrachte mein praktisches Semester in Shanghai. Dort arbeitete ich in einem chinesischen Krankenhaus und behandelte täglich Menschen mit Akupunktur. Ich verlängerte sogar meinen Aufenthalt, um mehr über die Kultur und Behandlungen durch Akupunktur zu erfahren. Kurz darauf schloss ich mein Studium ab und erhielt meinen Bachelor in Komplementärmedizin mit Spezialisierung auf Traditionelle Chinesische Medizin.

Danach folgten etliche Fortbildungen u.a. im Berreich Schröpfen oder Flossing oder auch Spezialisierungen von AcuVietnam im Bereich Akupunktur nach Tan. In den letzten 5 Jahren habe ich in einer Praxis für TCM in Deutschland gearbeitet und es inspiriert mich jeden Tag, wie effektiv und erfolgreich TCM ist und wie vielen Menschen damit geholfen werden kann. Seit 2019 studiere ich Gesundheitspsychologie, um neue Kenntnisse zu erlangen und diese mit meinen aktuellen TCM-Kenntnissen kombinieren zu können. Damit hoffe ich, eine noch bessere ganzheitliche Sicht auf eine Person zu bekommen, um Menschen und ihren seelischen Ängsten und Nöten optimal zu helfen.

Was meine Erfahrung Ihnen bieten kann

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Profisport kann ich Menschen mit sportbedingten Beschwerden verstehen und ihnen helfen. Durch jahrelanges intensives Training mit persönlichen Trainern habe ich alle Details eines guten Trainings gelernt und kann Verletzungen frühzeitig erkennen und verhindern. Da Körper und Geist eine Einheit sind (Yin und Yang), ist es wichtig, beide Aspekte und ihren Einfluss aufeinander vollständig zu verstehen. Aufgrund meines Studiums Gesundheitspsychologie kann ich diesen Zusammenhang sehr gut herstellen und daher Beschwerden aus einem ganzheitlichen Ansatz untersuchen und eine optimale Behandlung vorschlagen.

Neben Deutsch spreche ich auch Niederländisch und Englisch.

Bitte kontaktieren Sie mich, um einen Termin zu vereinbaren, damit ich mein Wissen, meine Erfahrung und mein Fachwissen nutzen kann, um Ihnen zu helfen.

Gesund sein und bleiben durch einen ganzheitlichen Ansatz

Kosten

Die folgenden Preise gelten ab dem 1. Januar 2023.

  • Anamnese / Erstgespräch
  • Wir besprechen gemeinsam die Beschwerden und legen einen optimalen Behandlungsplan fest.
  • 60 Minuten
  • € 88
  • Weiterführende Behandlung
  • Weiterführende Behandlung bestehend aus einem Folgegespräch und, wenn notwendig, Akupunktur.
  • 40 Minuten
  • € 48
  • Raucherentwöhnung
  • Akupunkturbehandlung zur Unterstützung von Rauchfreiheit.
  • Maximal 3 Sitzungen innerhalb von 4 Wochen
  • € 99
  • Kinesiotaping
  • Wenn notwendig oder gewünscht zur Unterstützung der Behandlung.
  • Kleinerer Bereich (ein Gelenk) / Größerer Bereich (mehrere Gelenke)
  • € 6 / € 12
  • Studenten bis 27 Jahre
  • Auf das Erstgespräch und die weiterführenden Behandlungen gibt es einen Studentenrabatt.
  • Nur unter Vorzeigen eines gültigen Studentenausweises.
  • 20% Rabatt

Kontakt & Termine

Möchten Sie einen Termin vereinbaren? Oder haben Sie eine Frage zu den Informationen auf dieser Website? Nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf. Schreiben Sie eine E-Mail an info@acutreat.nl, eine Whatsapp Nachricht an +31 6 23 24 10 08, oder rufen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie.

Behandlungstermine

Behandlungstermine finden von Montag bis Freitag zu den unten angegebenen Zeiten statt. Die Praxis ist an Niederländischen Feiertagen geschlossen.

Montag:08:00 - 17:00
Dienstag:08:00 - 17:00
Mittwoch:08:00 - 17:00
Donnerstag:11:00 - 20:00
Freitag:08:00 - 14:00
Samstag:Terminvergabe nach Absprache.
Sonntag:Geschlossen

Adresse

Die Praxis befindet sich in Enschede mit einem großen kostenlosen Parkplatz vor der Tür. Aufgrund seiner Lage außerhalb des Zentrums von Enschede ist es auch für Menschen aus beispielsweise Oldenzaal, Hengelo, Almelo, Losser, Haaksbergen, Gronau, Ahaus, und Nordhorn leicht zu erreichen.

Voortsweg 133-2
7523 CD Enschede
Die Niederlande

E: info@acutreat.nl
T: +31 6 23 24 10 08

Nowadays we experience a lot of pressure, we have stress at work, eat irregularly, have anxieties and constantly have to deal with emotions and new situations. All this influences our well-being and causes problems with our body.

ACUTREAT is the practice for health psychology, Traditional Chinese Medicine and acupuncture in Enschede and surroundings. Thanks to years of experience with the successful application of these disciplines, you can rest assured that you are in good hands for handling your complaint or problem.

Below you can read how I can help you.

Your health in perfect balance

Traditional Chinese Medicine

Holistic approach

In contrast to Western conventional medicine, Traditional Chinese Medicine (TCM) takes a holistic approach to counteract and solve health problems. While conventional medicine searches for individual causes and often only alleviates symptoms, TCM tries to see the whole person.

According to TCM, pain, fatigue, imbalance and a lack of motivation are caused by an imbalance of life energy (called 'Qi' in Chinese). Through the healing methods of TCM, this life energy is restored to its original flow and the cause of suffering is removed.

Together with you, I will find the blockages that cause your problems and we will work together to restore the balance of Qi and maintain it for the future, so that pain, sleep disturbances and other issues do not occur anymore.

What is acupuncture?

In short, acupuncture is a treatment in which an acupuncture needle is inserted into a designated point on a person's body to restore the flow of their life energy, Qi.

The origin of acupuncture goes back a long way. The method was developed about 2000 years ago and has been the central pillar of Traditional Chinese Medicine (TCM) ever since. In TCM, the human being is regarded as a whole through which the life energy Qi flows. A person is considered healthy when this energy can flow freely through the entire body. Qi flows through the body along certain pathways, the so-called meridians. There are many different acupuncture points along these meridians which influence the Qi. Through the targeted insertion of acupuncture needles, energetic obstructions can be removed and the balance of Qi can be restored. The primary goal of acupuncture treatment is the stimulation of the flow of Qi, to either accelerate or slow down depending on what is needed for the individual patient.

Treatment possibilities

TCM offers solutions and relief for many different problems. The problems and issues for which ACUTREAT is the right choice are, among others:

 • Pain, for example:
  • back pain
  • shoulder and neck pain
  • headache
  • migraine
 • Exam anxiety
 • Sleeplessness / Restlessness
 • Listlessness
 • Stress
 • Hay fever / Pollen allergy
 • Quitting smoking

The right atmosphere for an effective treatment

Helping people, that is what it's about...

Sina Kostorz

... and that's what I like to do the most. My name is Sina Kostorz and after 15 years of playing professional volleyball in the German Bundesliga I have decided to focus more on my second passion, Traditional Chinese Medicine.

My background

I first came into contact with acupuncture because of mild shoulder problems, which are not uncommon with volleyball. I was so enthusiastic about the method, the treatment, the rapid success and the way of working of Traditional Chinese Medicine that I started to study it further.

In 2011 I started my study Complementary Medicine and as a result I spent my practical semester in Shanghai. There I worked in a Chinese hospital and treated people with acupuncture on a daily basis, even extending my stay to learn more about the culture and the treatments through acupuncture. Shortly afterwards, I graduated and received my bachelor's degree in Complementary Medicine with a specialization in Traditional Chinese Medicine.

After that I did various courses in acupuncture, for example in the field of cupping or flossing and also specializations of AcuVietnam in the field of acupuncture according to Tan. For the past 5 years I worked in a practice for TCM in Germany and it inspires me every day how effective and successful TCM is and how many people can be helped with it. Since 2019 I study Health Psychology to gain new knowledge and to be able to combine this with my current knowledge of TCM. With this I hope to get an even better holistic picture of a person in order to optimally help people and their psychological needs.

How my experience benefits you

Because of my extensive experience in professional sports, I can understand and help people with sports-related complaints. Years of intensive training with personal coaches has taught me all the details of good workouts and taught me to recognize and prevent injuries early. Because body and mind are a unity (Yin and Yang) it is important to fully understand both aspects and their influence on each other. Because of my study Health Psychology I can make this connection very well and can therefore investigate complaints from a holistic approach and propose an optimal treatment.

Besides English I also speak Dutch and German.

Get in contact to make an appointment, so that I can use my knowledge, experience, and expertise to help you.

Getting and staying healthy using a holistic approach

Prices

The rates below apply from 1 January 2023.

  • Anamnesis / Intake
  • We discuss the problem together and decide on an optimal treatment plan.
  • 60 minutes
  • € 88
  • Subsequent consults
  • Subsequent sessions consisting of acupuncture treatments when necessary and a progress conversation beforehand.
  • 40 minutes
  • € 48
  • Quitting smoking
  • Acupuncture treatment to support quitting smoking.
  • Maximum of 3 sessions within 4 weeks
  • € 99
  • Kinesio taping
  • If necessary or requested to support the treatment.
  • Smaller area (single joint) / Larger area (multiple joints)
  • € 6 / € 12
  • Students until 27 years
  • The first anamnesis and subsequent consults have a student discount.
  • A valid student card is required.
  • 20% discount

Contact & Appointment

Do you want to make an appointment? Or do you have a question regarding the information on this website? Get in contact by sending an email to info@acutreat.nl, sending a Whatsapp text message to +31 6 23 24 10 08, or calling this number.

Treatment hours

Appointments take place from Monday to Friday at the times as given below. The office is closed on Dutch holidays.

Monday:08:00 - 17:00
Tuesday:08:00 - 17:00
Wednesday:08:00 - 17:00
Thursday:11:00 - 20:00
Friday:08:00 - 14:00
Saturday:Appointments by agreement.
Sunday:Closed

Address

The office is housed in Enschede with free parking in front of the door. Due to its location outside the center of Enschede, it is also easily accessible for people from for example Oldenzaal, Hengelo, Almelo, Losser, Haaksbergen, Gronau, Ahaus, and Nordhorn.

Voortsweg 133-2
7523 CD Enschede
The Netherlands

E: info@acutreat.nl
T: +31 6 23 24 10 08